Vítáme Vás
SBA Bohemia, s. r. o. se specializuje na maloobchodní i velkoobchodní prodej materiálů a technologií pro výrobu reklamy. Nabízí nejen materiály pro klasickou reklamu od renomova- ných zahraničních výrobců jako např. ASLAN, MACtac atd ...

čtěte více
 
Obchodní podmínky

1. Všeobecné podmínky
Každá dohodnutá dodávka zboží se považuje za uzavřenou kupní smlouvu podle obchodních podmínek společnosti SBA Bohemia. V pochybnostech se má za to, že kupující projevil souhlas s podmínkami kupní smlouvy nejpozději při převzetí zboží. Změnami a doplňky v podmínkách kupní smlouvyje prodávající vázaný, pokud s nimi projeví soulas.

2. Provozní doba
Provozní doba v naší provozovně na adrese Vranská 8, 14200 Praha 4 je od pondělí do pátku od 8:00 - 16:00 hodin.

3. Způsob přijímání objednávek
Zboží je možné objednat telefonicky na číslech 241 729 469, 241 470 351 a 241 726 206, na faxovém čísle 241 729 469, na e-mailov0 adrese sba@sba.cz nebo poštou na výše uvedenou adresu prodejny.
Při objednávce je nutné uvést přesnou specifikaci zboží podle označení na nabídkových listech prodávajícího.

4. Platební podmínky
Zboží je hrazeno kupujícím:
- před dodáním zboží v hotovosti nebo bankovním převodem
- při dodání zboží v hotovosti
- po dodání zboží bezhotovostně (platebním příkazem) v termínu stanoveném prodávajícím

Kupní cena je stanovená dohodou na základě zveřejnění v platném ceníku. Cenou se rozumí konečná cena zboží v místě provozování prodávajícího. Cena za jiné služby, jako např. řezání, manipulaci, balení, přepravné apod. je účtována samostatně.
Ceníková cena je uváděna v Kč za jednotkové množství.
Slevy a osobní rabaty z kupní ceny a její úhrady jsou závazné jen tehdy, jestliže byly předem kupjícímu písemně garantovány.
Kupní cena je splatná v době uvedené na faktuře. Všeobecná splatnost faktury je 7 dní ode dne vystavení. Po třech zakázkách uhrazených kupujícím v hotovosti může prodávající přistoupit na platbu formou faktury.
Kupní cenu hradí kupující:
- v hotovosti, při objednávce nižší než 5000,- Kč (bez DPH)
- bankovním převodem proti faktuře (proforma faktuře)

Při opoždění s úhradou ceny je kupující povinen zaplatit úroky ve výši 0,8% z kupní ceny za každý den prodlení včetně platby nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

5. Doprava zboží
SBA Bohemia zajišťuje dopravu zboží vlastním rozvozem (po domluvě), nebo prostřednictvím spediční společnosti PPL až na místo zpracování.
Objednávka na konkrétní termín dodání jsou přijímány do 12:00 hodin předešlého dne.

Ceník dopravy po celé ČR:
- hodnota přepravovaného zboží do 3000,- Kč (bez DPH) - platba 110,- Kč
- hodnota přepravovaného zboží nad 3000,- Kč (bez DPH) - zdarma

6. Závěrečné ustanovení
Vztahy přímo neuvedené v obchodních podmínkách společnosti SBA Bohemia se řídí ustanovením všeobecně závazných předpisů (Obchodní zákoník).
 
   
Webdesign | GraphicWork Copyright © 2006 SBA Bohemia, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.